Avís legal | ESADE Alumni

Avís legal

L’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE (en endavant, ESADE Alumni), amb NIF G-59-152157, és una associació de dret privat, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 11188, secció 1a, i amb domicili social a l’avinguda de Pedralbes, 60-62 (CP 08034).

Propietat intel·lectual

ESADE Alumni és la titular del nom de domini d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (inclosos els textos, les imatges, els vídeos, les animacions, la documentació i qualsevol altre material que hi aparegui). Tots els continguts estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a ESADE Alumni o a entitats vinculades a ella mateixa o a tercers que n’han autoritzat l’ús a ESADE Alumni.

L’accés a la pàgina web no suposa la renúncia, per part d’ESADE Alumni, a cap dels drets dels quals és titular, com tampoc no suposa la concessió de cap dret (ja sigui d’explotació o qualsevol altre) sobre els continguts a l’usuari, el qual ha d’obtenir l’autorització expressa d’ESADE Alumni per poder utilitzar-ne qualsevol contingut, llevat que s’indiqui el contrari.

La marca ESADE Alumni és una marca registrada i se’n prohibeix l’ús (que inclou, sense caràcter limitatiu, la reproducció, la imitació i la utilització en qualsevol classe de suport o comunicació) sense el consentiment exprés d’ESADE Alumni, fins i tot per a usos no lucratius.

Enllaços

Els enllaços a d’altres pàgines web que puguin aparèixer a la pàgina web d’ESADE Alumni tenen l’autorització, expressa o tàcita, del titular. Atès que el contingut al qual redirigeixin els enllaços no depèn d’ESADE Alumni sinó del titular de la web, ESADE Alumni no garanteix la disponibilitat tècnica d’aquesta web, ni assumeix cap responsabilitat sobre la veracitat, l’exactitud o la qualitat de les informacions que s’hi mostrin o sobre la seva originalitat.

Respecte de la pàgina web d’ESADE Alumni, els usuaris poden establir enllaços des de les seves pàgines web sempre que (i) l’enllaç no faci la sensació que ESADE Alumni està protegint productes o serveis de l’usuari o el propi usuari; (ii) s’utilitzin sistemes d’enllaç que permetin identificar d’on prové el contingut de manera clara i inequívoca; (iii) no infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial; (iv) l’enllaç no sigui a continguts que es troben en l’àrea restringida per a socis, (v) no es menyscabi ESADE Alumni o ESADE, o (vi) la pàgina web no mostri informacions o continguts que siguin contraris a la moral o l’ordre públics o als valors o finalitats fundacionals d’ESADE o d’ESADE Alumni. En cas que s’incompleixi algun d’aquests requisits, ESADE Alumni pot revocar l’autorització per a l’ús de l’enllaç i sol·licitar que s’elimini.

Tractament de dades personals

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les dades que els usuaris subministrin a ESADE Alumni, inclosa l’adreça electrònica, i que siguin necessàries per a la formalització, la gestió administrativa, l’execució i el desenvolupament de tota l’activitat institucional pròpia d’ESADE Alumni, s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatària ESADE Alumni, i s’utilitzaran exclusivament amb les finalitats de gestionar les activitats i les informacions pròpies de l’associació.

En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, amb relació a les seves dades, els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per tal d’exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se per escrit a ESADE Alumni, avinguda de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona (Espanya), o enviar un correu electrònic a esadealumni@esade.edu.

Cookies

La pàgina web d’ESADE Alumni utilitza cookies per millorar la navegació de l’usuari (tant des del punt de vista tècnic com del de la relació de l’usuari amb ESADE Alumni), per recollir informació estadística (i, per tant, no associada a l’usuari) sobre la navegació general en el web i per conèixer les preferències de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador, seguint les instruccions o el manual, perquè l’avisi de l’ús de cookies i per a rebutjar-ne l’ús.

Diversos

ESADE Alumni es reserva el dret de modificar sense previ avís els continguts dels dominis.

ESADE Alumni podrà modificar les condicions que regulen l’ús del web sense necessitat de previ avís.

Els continguts d’aquest web estan sotmesos a la legislació espanyola, i l’ús de la pàgina per part de l’usuari implicarà que qualsevol conflicte que pugui sorgir serà dirimit davant els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, si no és possible un enteniment previ entre les parts.

Formulari d’inscripció als actes: (ídem sol·licitud d’alta com soci)

L’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE us informa que les dades subministrades s’inclouran en un fitxer amb dades de caràcter personal, del qual és responsable la mateixa Associació d’Antics Alumnes d’ESADE i que s’utilitzaran únicament en relació amb els fins propis d’aquesta associació. Els destinataris de la informació aquí subministrada són el personal i els col·laboradors de l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE.

En tot cas, esteu facultats per exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercitar aquests drets i per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos per escrit a l’Associació d’Antics Alumnes de ESADE, Av. Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona.

En omplir aquest formulari, l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE tindrà la facultat de tractar i comunicar les vostres dades de caràcter personal als seus ens col·laboradors i institucions annexes (entre d’altres, la Fundació ESADE i la Universitat Ramon Llull) per complir els fins directament relacionats amb les seves funcions, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Així mateix, l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE queda facultada per informar-vos per via electrònica sobre les seves activitats i les d’institucions afins, d’acord amb el disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Directori

Aquest directori pretén fomentar la relació entre els socis d’ESADE Alumni i només els membres de l’associació poden accedir a les seves dades.

El soci es compromet a fer un ús diligent del directori, amb total subjecció a la llei i als bones formes, i a respectar els altres usuaris. Està expressament prohibit qualsevol ús o explotació del directori amb finalitats comercials o il·lícites. Qualsevol ús indegut de les dades dels associats podrà motivar l’obertura d’un expedient disciplinari, segons el que estableix l’article 8 d dels Estatuts.

ESADE BAN

https://gust.com/privacy

L’enviament del business pla o de qualsevol altra informació relativa al projecte que envieu a través d’aquest web suposa l’acceptació de les normes de conducta d’ESADE BAN i l’autorització a ESADE Alumni per fer l’anàlisi del projecte i compartir la informació amb els seus inversors o col·laboradors en cas que fos necessari. (sol per a emprenedors. Els següents dos paràgrafs per a tots L’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE us informa que les dades subministrades s’inclouran en un fitxer amb dades de caràcter personal, de qual és responsable la mateixa Associació d’Antics Alumnes de ESADE, que s’utilitzaran per gestionar l’activitat pròpia d’ESADE BAN, inclòs compartir la informació entre inversors i emprenedors en cas que fos necessària, sempre amb la màxima confidencialitat. Així mateix, l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE està facultada a informar-vos per via electrònica sobre les seves activitats i les d’institucions afins, d’acord amb el que disposala Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En tot cas, esteu facultats per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir aquests drets i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a l’Associació d’Antics Alumnes de ESADE, Av. Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona.